FANDOM


Pufnyák road sign 2
A cseszneki tábor során felderítőink találtak egy madzaggal átkötött iratköteget, melyben jellegzetes, egyedi kézírással lejegyezte élete egy időszakát. A keménypapírra írodott szöveg azt az időt örökíti meg, amikor a vándor Cseszneken keresett elvonulást a világ elől, és ott a helybeli mondákra alapozva felkeresett egy boszorkányt. A szerző ezt követően sürgősen távozott a vidékről. Társa volt szolgája, egy Jancsi névre hallgató gyermek. A Vándor kiléte ismeretlen, annyit tudni róla, hogy vallásos volt, valamint stílusa alapján valamennyi műveltséggel is rendelkezhetett. Talált (megkövült) sárkánypikkelyt, hallotta a tündéreket az erdőben, és alapvető megállapításokat tett a boszorkány varázserejéről.
Csesznek vára

Az iromány hét darab foszlányt tartalmaz, ezek mind szakadtak, több el is ázott. A lapok szélén összefűzésre lehetőséget adó lyukak vannak. A szöveg rendkívül töredezett, két maradvány tartalma értelmezheteten.

A számok a lapok leltári jelzete, az „A” az előlap (recto), a „B” hátoldal (verso) jelölése. A szöveg betűhű átirat, a „[…]” lap megszakadását jelenti. A szöveg feltételezett értelmi sorrendbe van rendezve, a leginkább sérült rész (6-os és 7-es számon) nem tartalmi okokból került a végére.

2/A mint ahog[…] amint az […] írás is mon[…] haszontalan […]Mindezen ok[…] pedig arra ve[…] véltek, hogy k[…] elvonulván. a […] immár az elmé[…] szenteljem élet[…] egy oly helyen […] távol esik a zaj […]. Beszélik, hogy Csesznek vára ala[…]

2/B […] valaha. […]nda a helyi […]rnak is, […] ezért azután […] zektek. […] e helyen később […]sárkány vert […]anyát, akinek helybeli babonás […]zelébe sem mennek […] szikláknak. [...] megfelelő hely lesz […]nyos elmélkedéshez. […]özös művelése annál […]sabb, mivel csakis fogva lehetséges […]gyet.

5/A Különös dolg[…] tapasztalok e[…] a barlang körk[…] Hatalmas secret[…] dombokkal találta[…] és néhány szikladar[…] melyek mintha kövesült sárkánypikkelyek lennének. Talán mégis van valami a falubeli egy[…] nép száj[…] mögött[…]

5/B […]nók vagy más […]dérnépség lehet […] forrása. […]zben világot vettem […]zre a Kőmosó[...]árok […]lső részén. Éjszakánként pedig zeneszót és nevetést hallok az erdő fái közül, de még sohasem sikerült megpillantanom azokat […] a falu népe […]ír. […]szontalan […lság

1/A Beszélnek a […] egy boszorkány[…] A Jancsi gyerek öreganyja szerint sok éve járja a világot és koronként visszatér ide is. Az öregasszony azt is mesélte, hogy a boszorkány hangjának erejével ejti rabságba a halandók akaratát, és ilyenkor szolgáivá képes tenni őket. Szent kíváncsiságtól hajtva elhatároztam hát, hogy felkeresem,

1/B [… ]megpróbálom[… ]ni tőle, mi az[… ] bűverejének. A Jancsi gyerekkel indultunk útnak. Könnyen megtaláltuk a boszorkány oduját a favágók által használt régi út mellett, de nem fogadott szívesen minket. Valóságos fúriává vált, amikor elmondtam neki, mi járatban vagyok. Arca félelmetes grimaszba torzult, és […]

4/A megvagyok [?] […] Isten segítségével […] végül mégis megszabadult*** a karmai közül, de nem kívánkozom még egyszer találkozni vele. Ha az Úr ereje és a Jancsi gyerek nincsenek velem, talán végzetes bajba is keveredtem volna. Valamilyen okból Jancsit elkerülte

4/B […]nek sem. Úgy […] tetszik [?], a boszorkány hangjának hatalma nem fog a gyermekeken.

3/A semmi sem[…] Elhagyom hát e baljós vidéket, mely megcsalt talmi nyugalmával. Tovább járom az Úr útjait, míg békét nem lelhetek végre. [verso üres]

6/A Aj[…] m[…] de[…] mi[…] nér[…] kéri[…] boldo[…] mint[…] tekint[…] pedig […] Teljese[…] kéz a k[…] amint […] írva va[…] a gazdag […] mert nin[…]

6/B […]ön […]int […]rnak […]ában […]sátra […] kinek […] volna […] ha meg […]cskában. […]ár hiába […] tja. […]koznunk. […]zágért […] volna

7/A pe[…] vár[…] Ezt […] hospes[…] kővel […] men(a/e?)ki[…] ahogyan[…] szent P[…] Király[…] földi hí[…] ne gyűjt[…] hajlandó[…] nem talál[…] hatalom sem[…]

7/B […]á […]ltó […]szer […]kai […]meg […]üket […] kérdi […]sabb […]nálunk. […] világon […] csak ez […]létben […] rágja, de […]tak.