FANDOM


K

Kérdések a bátorságról

  • Mi a bátorság, és mi nem az?
  • Honnan, miből merítjük a bátorságot?
  • Tanulható, fejleszthető-e?
  • Lehet-e a gyávaság bátorság?

Idézetek a bátorságról

  • A gyáva ember akkor is fél, ha nem kell, a vakmerő meg akkor is merész, ha nem kell. (Arisztotelész)
  • A bátorság alapvetően annyit jelent, hogy kockára teszed az ismertet az ismeretlenért, a megszokottat a szokatlanért, a kényelmest a kényelmetlenért… (Osho)
  • Van, hogy a helyes dolgot azért nem tesszük meg, mert a helytelen kockázatosabbnak tetszik, és nem akarjuk, hogy gyávának tartsanak. (Philip Pullman)
  • Aki azt hiszi, hogy bátor, ne oroszlánt szelídítsen, hanem gyermeket! (The Simpsons)
  • „A lovagságot régebben a nemesek gyülekezetének hívták, amelynek feladata az ország védelme volt. És a lovasság nevéből vezették le a lovag nevet. Erénynek azokat a jó tulajdonságokat nevezik, amelyek az embereknek természettől adottak. Latinul virtusnak hívják, és minden erény közül négy főerény van: bölcsesség, bátorság (szilárdság), mértéktartás (becsület) és igazság.”  (Bölcs Alfonz király)

Gábor fegyvernök hexameterje a bátorságról

Légy olyan ember, amely nem retteg akárki erőstől,
És ha netán az erősebb néked ilyen szavakat szól:
Gyer’ ide csak, kicsi pondró, nálad erősb vagy úgyis!,
Bátrak ahogy cselekednek, úgy cselekedj te is akkor!
Álni ne, futni ne hagyjon, légy hamarabb aki támad!
Tudja meg mind, aki meglát: gyáva se, nyúlszivü sem vagy!
Ott te akárha a vesztes is leszel, az se zavarjon,
Rád amit eddig akaszták, nyúlszivü hogy te vagy, elhagyd!