FANDOM


K
Dd
A címer legfontosabb része a pajzs. Egyes vélemények szerint nincs is címer pajzs nélkül. Alakja sokszor változott az idők során, talán éppen ezért alakult ki a szokás, hogy címerleírásnál nem kell feltüntetni a címer alakját, a címer jelentése általában független a pajzs alakjától.

Jellemző pajzsfajták

Lathatatlanlovag

Zoltán lovag normann pajzsa, rajta a címerével

Természetesen azért pajzson jelenítik meg a címert, mert a valóságban is arra festették. Ennek megfelelően a pajzs mindig valós pajzsok alakját tükrözte. Számos típusát használták, a főbb fajták:

 • normann pajzs (nagy, hosszúkás)
 • háromszögű pajzs (kisebb, enyhén kerekített)
 • kerektalpú, avagy doborpajzs (mint az előbbi, csak nincs „sarka")
 • tárcsapajzs (oldalt bemélyedés a lándzsa számára)
 • reneszánsz pajzs (túlcifrázott, „korcs”, nem nagyon hasonlít a fentiekhez)
 • négyszögletű pajzs (négyszögletes)
  CMR Zoltan kn

  Zoltán lovag címere egy háromszögű pajzson

 • csücsköstalpú pajzs (mint az előző, kis „nyúlvánnyal” a pajzstalp közepén)
 • rutapajzs (rombusz)

A pajzs általában egyenesen áll, de sokszor látni balra vagy jobbra dőlve is. Ha felfordítva ábrázolják, az a család kihalását hivatott jelezni. 

Ha a pajzsokat egymásra helyezik, külön megnevezés illeti meg őket helyzetüktől függően (alulról felfelé):

 • két pajzsnál: nagypajzs (öregpajzs) – boglárpajzs
 • három pajzsnál: nagypajzs – boglárpajzs (középpajzs)– szívpajzs
 • négy pajzsnál: alappajzs – nagypajzs - középpajzs – szívpajzs

A pajzs részei

Pajzs részei

A legegyszerűbben úgy lehet megérteni az elnevezések következetességét, ha úgy képzeljük, hogy a bal karunkon viselünk egy pajzsot. A 

 • szélek: AB: felső; AC: jobb vagy első; BD: bal vagy hátsó
 • jobb oldal: 1., 4., 7.: 
 • cölöphely: 2., 5., 8.
 • bal oldal: 3., 6., 9.
 • pajzsfő: 1-3.
 • pajzsderék (pólyahely): 4-6.
 • pajzstalp (pajzsláb): 7-9.
A három utóbbinál jobbról balra haladva beszélhetünk pl. a pajzsfő elejéről, közepéről, hátsó részéről. Az 5. négyszög (a pajzsderék közepe) a boglárhely.
Formes des écus.svg

Források

Bertényi Iván: Címertan. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Uő. Budapest, 2006. 216-240.; 220-221.