FANDOM


Pufnyák road sign 2

Ezen oldal egyfajta idővonalként szolgál a Kalandjáték történelméhez.

Magyarázat: I. P. 1 = I. (Hosszúszavú) Péter király uralkodásának első éve

Nagyon régen történt események

 • Ismeretlen időpont – A Tűz kora
 • I. P. e. 1800-1500 körül – A Máguskirályok Koraként ismert, többszázéves időszak a Mendegúz Birodalomban, amely a Grenritek (Gránitevők) alatt fénykorát éli
 • I. P. e. 1600 körülVI. (Sárkányölő) Marcellus mendegúz király megküzd egy sárkánnyal.
 • I. P. e. 1450-1400 körül: 
  • Nagy Raganyák megalapítja Nagypufnyákiát
  • Hódító vagy Nagyonnagy Gernyák, Nagypufnyákia egyetlen királya hódító háborúkat folytat
  • A Mendegúz Birodalom jelentős területeket veszít Hódító Gernyák támadásai következtében, majd az évszázad vége felé összeomlik
 • I. P. e. 1200 körül – A mendegúzok eljelentéktelenednek, megszakadnak a róluk szóló tudósítások
 • I. P. e. 200 körül – A legendák szerint ekkor telepednek meg a phöldigótok a mai Phöldigót Királyság területén.


I. Aba király uralkodása alatti események

A hollókői királyok családfája

A Holló nemzetség családfája

 • I. A. 2 – A puffnyák vándorlás eléri a Hollókői Királyság határait. A mogyóró-völgyi „csata”
 • I. A. 3 - Felépül Abavár, a Királyságot Nagypufnyákiával összekötő út felügyeletére, első őrzője Tomaj Dénes, aki kimentette a mogyoró-völgyi csatából királyát
 • I. A. 5 – Aba király fegyvernyugvásban egyezik meg a legjelentősebb puffnyák vezérekkel, minek fejében a királyság jelentős sarcot fizet
 • I. A. 6 – Forrongás a Hollókői Királyság határain belül. Az I. Aba uralkodásával elégedetlen nemesség nyomására a király lemond a trónról. A királyválasztó tanács a lányát, Lélát, választja királynőnek.

I. Bendegúz király uralkodása alatti események

 • határozatlan dátum – Egymást követően egy breszláv és hollókői kereskedő is áldozatául esik a pilisszentkereszti baziliszkusznak.
 • I. B. 6 – A piszke-völgyi csatában vereséget szenvednek a phöldigótok, ezzel véget ér a hollókői–phöldigót háború.

I. (Hosszúszavú) Péter király uralkodása alatti események

 • I. P. 1:
 • kb. I. P. 1-3pufnyák hordák törnek be az ország területére, bár a királyi hadak elszánt ellenállása miatt jelentős számban nem tudk a határokon belül maradni.
 • I. P. 3 – Egy újabb kereskedő is a pilisszentkereszti baziliszkusz áldozataként kővé válik.
 • I. P. 4 – Egy elvetemült varázsló kiszabadul börtönéből, ám később elfogják, Aingus vitéz őrizetére bízzák
 • I. P. 5Bulcsú lovag kísérletet tesz a Hollókői Királyság trónjának megszerzésére
 • I. P. 6 – A boldogság kék madarát elfogják Hollókő közelében, később a Smaragd nemzetség vitézei kiszabadítják
 • I. P. 7:
 • I. P. 8:
  • A Smaragd nem vitézei megküzdenek egy pufnyák csapattal a tavasszal.
  • Nyáron a Smaragd nemzetség tagjai vendégül látják Zsófia grófnőt nyári szállásukon, Kisnánán.
  • A Smaragd nemzetség tagjai kényszerülnek rendet tenni a Tokodi család örökösödési vitájában, azonban a helyzetet bonyolítja Hatalmas Ornyák, pufnyák vezér feltűnése is.
 • I. P. 9:
  • A nyár folyamán, Hollókőn feltűnik egy rejtélyes alkimista, és a homonculusok.
  • Az északi nagy erdő déli részén élő klánok nem fizetik már egy ideje az adót, ezért a király a Smaragd nemzetséget küldi az ügy kivizsgálására. Mint kiderül a dolognak köze van a klánok közti viszálykodásokhoz és az úgy nevezett sápadt ajkúakhoz.
 • I. P. 10:
  • Vöröskút környékén különös dolgok történnek. Kiderül, hogy mindezek mögött Worath, a Félszemű áll, aki azonban elmenekül, amikor a gaztetteiért megbüntetnék.
  • ​Nyáron, egy lánglakó tűnik fel Hollókő közelében. Ezt megelőzően, még a tavasszal egy közeli erdőségben megbűvöli az erdő szellemeit.
 • I. P. 11:
  • Áron és a Szürke összecsapása
  • Puffnyák szeparatista törekvések: Orrfacsaró Bűznyák megalapítja BűzföldétHódító Birnyák pedig Újpufnyákiát.
  • Az első drégelyi incidens: Egy Assar nevű gressivus felderítő érkezik a Hollókői Királyságba.
  • a király rokona, Bulcsú lovag fővadászmester[1] vezetésével egy kisebb expedíciós zászlóalj indul Assar nyomába. Később Barnanadrágú Timót kivételével mind odavesznek egy csatában Bannéban.
  • A gressivusok előrenyomulása fokozódó veszélyt jelent a Királyságra, a király elrendeli, hogy a Veres Torony mesterei kutassanak utánuk a feljegyzéseikben.
  • A király országjáró körútra indul, hogy személyesen is felmérje a veszély nagyságát. Fia Hollókőn marad, és a király távollétében intézi az ország ügyeit.
  • Gressivustámadás következtében Szent Mihály havában életét veszti Károly lovag, a király szálláscsináló mestere (második drégelyi incidens); Pétert, a Pajzsos Lovagot törvényen kívül helyezi és ellenséggé nyilvánítja Péter herceg, a Királyság és Őfelsége elárulása miatt
  • Nagypufnyákiában kitör a parabola-járvány. A Pufnyák Végekre menekült pufnyákok rövid ott-tartózkodást követően visszatérnek hazájukba Fosztogató Ferenyák vezetésével, mert a Smaragd nemzetség ellenszerrel látja el őket a békéért cserébe.
  • Péter király téli szállását a déli Boglyokvárban, Thúz nembéli Talamér úr erődjében rendezte be. 
 • I. P. 12:
  • A tél folyamán jelentős gressivustámadás észak felől, melynek ellenállnak az északi várak (Drégely, Füzér, Buják), de a védtelen területeken nagy pusztítás megy végbe. A király Boglyokvárból ellentámadást indít és megfutamítja az ellenséges hadak előőrseit, majd összehívja Morgómezőre a királyság fegyvereseit.
  • Böjtmás havában, Morgómezőn támadás éri az összegyűlőfélben lévő királyi hadakat - melyek jelentős részét a Kartal nemzetség vitézei tették ki - és egyes források szerint őfelsége, I. (Hosszúszavú) Péter király is életét veszti, azonban erről az információról később kiderül, hogy valótlanság.
  • A hajdan Pajzsos lovagként ismert Péter, immár ellenségként, Káoszhadúr néven betör Breszláviába és ott komoly pusztítást visz végbe, valamint egy maga elfoglalja Kaptur erődjét. Ezt követően egyes források szerint tovább halad dél felé.
  • Kisasszony havában  – miután a királyt eltűnté nyilvánították – Péter herceg összehívta Hollókőre a Királyválasztó Tanácsot. A tanácskozás során több szokatlan incidensre is sor került (a herceget pár napra fogságba ejtik, továbbá bérgyilkosok kísérelnek meg merényletet Thúz Talamér királyjelölt ellen, sikertelenül), és végül Uros nembéli Csabát választják királlyá, azonban a koronázása előtt a Smaragd nemzetség vitézei kiszabadították Kartal nembéli Holló Horkát, akitől megtudták, hogy a király él, és hogy Uros Csaba áll az eltűnése mögött. A felségárulásban bűnösöket a tanács megbüntette, az Uros nemet pedig jog-, cím- és jószágvesztésre ítélte.
  • A Smaragd nem vitézei felderítenek egy rejtélyes eltűnést a totemimádók földjén.
  • Késő ősszel a Smaragd nem csatlakozott a Vidmánál állomásozó szövetséges sereghez, hogy segítse a gressivusok elleni harcot.
  • Holló Horka hadai végeznek a Róka klánnal.
 • I. P. 13:
  • A Smaragd nemzetséget délre küldik, hogy felderítsenek egy rejtélyes ügyet a phöldigót határon.
  • A Smaragd nem megtöri a Pusztavárat (régi-új nevén Bíborvárat) sújtó átkot.
  • Tomaj Endre hadat vezet Nagypufnyákiába.
  • A Smaragdokat Tomaj Endre megsegítésére küldik, akik kiderítik, hogy az őrgróf halottnak hitt felesége valóban halott, és az a személy, aki neki adta ki magát egy csaló. Abavárban helyre áll a rend.
 • I. P. 14:
  • A Smaragdok újfent megvívnak a Szürkével, Destro segítségével. Ezúttal is győzedelmeskednek.
  • A Smaragdok egy nagyobb pufnyák csapatmozgás kivizsgálása közben rejtélyekre bukkannak egy kis erdei faluban.
  • A nyár folyamán kerül sor a döntő ütközetre a Vidma-folyónál a szövetséges (hollókői és breszláv) és a gressivus hadak között. A csata a szövetséges hadak győzelmével zárul, majd egy gyors előrenyomulás keretében a gressivusokat teljesen kiszorítják Breszlávia területéről.
  • Ezzel egy időben Hollókő várát háromszor is megostromolják.
  • Kisasszony havában fény derül rá, hogy I. (Hosszúszavú) Péter király életét vesztette északon, így összehívásra kerül a Királyválasztó Tanács. A korábban Abavárban bajt keverő alakváltó ezúttal a királyválasztáson okoz gondot, valamint meggyilkolja Kartal Helka tanácstagot. Végül a jelenlévő Thúzoknak és Smaragdoknak köszönhetően helyreáll a rend, és a tanács I. Péter fiát, Péter herceget választja királlyá.

II. Péter király uralkodása alatti események

 • II. P. 1 – A Smaragd nem megkapja első küldetését az újdonsült királytól: fel kell számolniuk egy rablóbandát.
 • II. P. 2:
  • Tavasszal a Smaragdok Morgómezőnél megütköznek a pufnyákszigeti pufnyák törzzsel, kiszabadítják a foglyukat, akiről később kiderül, hogy phöldigót kém, ezért Thúz Andor segítségével letartóztatják.
  • A nyár elején az épp Drégelyen táborozó Smaragdok újra találkoznak Sámuellel, majd megvívnak egy újpufnyák helyőrséggel.
  • A Smaragdok Szent Jakab havának vége fele ismét találkoznak Nemoralissal/Sámuellel, és két társával, Lunarral és Ruberrel. E három személy tárgyakat gyűjt egy erős tűzvarázslathoz, mivel állításuk szerint a Fekete Kard Kompániája támadni készül északról, ám ezt Rinya, pufnyák sámán próbálja megakadályozni, Végül a nemzetség a maszkosoknak segít, és ők összegyűjtik a tárgyakat.
  • A nemzetség Szent András havában, Gábor védelmező levelének felhívására elmentek Tölgyhalomra, ahol találkoztak vele, és együtt igyekeztek felkutatni a Fekete Kard Kompániájának zsoldosait,és vezérüket, Worathot. Miután több, kisebb csapatnyi zsoldost legyőztek, Worath és a Vöröskúti boszorkány elleni csatában kikaptak, valamint Gábor sajnálatosan életét vesztette.

Források

 1. Lásd a Hollóposta 2014. júniusi (Szent Iván hava) bejegyzését