FANDOM


Pufnyák road sign 2
A totemimádók népe a Hollókői Királyság és Breszlávia közt elterülő erdőség észak-keleti részében él. Ez egy sűrű erdő, azonban még ezen is áthalad egy, a két királyságot összekötő országút. Azonban ezt az utat csak rendkívüli helyzetekben szokás használni, hétköznapi használatát egyik királyság hatóságai sem ajánlják, mivel a totemimádó klánok időről-időre rajtaütéseket kísérelnek meg.

A totemimádók maguknak való, a külvilágtól elzártan élő nép. Erősen vallásosak, vallásuk egyfajta totemizmus. Klánokba szerveződve élnek, minden klánnak megvan a maga őse, totemállata. Gazdaságilag elmaradottak, nem művelik a földet és állatokat sem tartanak, csupán vadásznak és gyűjtögetnek, így nem ritkák köztük a véres klánháborúkba torkolló ínségek sem.

Történelem

Nem sokat tudunk a totemimádók népéről. Egyes történészek olyan elméletekkel álltak elő, miszerint a totemimádó klánok a hollókői nemzetségekkel rokon népek, csupán már évszázadokkal ezelőtt elszakadtak egymástól. Ezt az elméletet némileg megtámogatni látszik az a tényező miszerint a totemimádók nyelve meglehetősen hasonlít a közös nyelvre.

Integráns klánok

Bővebben: Sápadt ajkúak

Évekkel ezelőtt a Királyságnak sikerült a legdélebbi néhány klánt adófizetésre bírnia. Meg is indult néhány bátortalan kísérlet a klánoknak a hollókői társadalomba való beintegrálására, azonban ezen kísérletek csak felszínes eredményeket hoztak, mivel a klánok ugyan elkezdték – részlegesen – használni a közös nyelvet és egyéb hollókői szokásokat is átvettek, még mindig gyakorolták totemista szertartásaikat, mely I. P. 9-ben egy kisebb konfliktust is eredményezett.

Társadalom

A totemimádók társadalmának alapját a klánok képezik. Ezek nagy rokoni kapcsolatokon alapuló közösségek, akik a maguk legendái szerint közös őstől származnak. A klánok élén egy-egy klánfőnök áll, többnyire a klán legidősebb vagy legrátermettebb tagja. Minden klánnak megvan a maga totemállata, amely az adott közösség őse, akit istenként tisztelnek. Eddig ismert klánok:

Hadviselés

Errefelé nem igazán fejlett a kovácsművesség, ezért a klánok harcosai többnyire bőrpáncélzatot viselnek, fegyverként pedig főleg vadászatra is alkalmas eszközöket, lándzsákat, íjakat használnak. A fegyverek mellett mágiát is előszeretettel alkalmaznak a harcmezőn. Minden klánnak megvan a maga specialitása e téren. A Rókák mágikus körökkel csapdákat állítanak, illetve egyes tagjaik a fákra rajzolt jelek segítségével képesek teleportálni. A Kígyók vérmágiát alkalmaznak, legyőzött ellenségeik vérét illetve szívét elfogyasztva erejük és a sebzéseknek való ellenállásuk megsokszorozódik, ezért ők páncélt sem viselnek a harcban, hanem félmeztelenül, vérrel kifestve indulnak harcba. A Vadtapírok a nekromancia mesterei, ők maguk nem igazán bonyolódnak bele harcokba, ha mégis erre kerülne sor akkor élőhalottakat alkalmaznak maguk helyett, bár egyelőre csak korlátozott ez a képességük.

Ismert totemimádók

 • Rókák
  • Nagy Róka, klánvezér
  • Cikázó, a klán hírnöke, csapdamestere
 • Kígyók
  • Nagy Kígyó, klánvezér
 • Óriástapírok
  • Ismeretlen nevű klánvezér